Skočit na obsah

Klub českých turistů Benešov

Aktuálně

Benešovské toulky

Dnech 6. a 7.4.5018 se uskutečnil již 22. ročník pochodu Benešovské toulky

organizovaný odborem KČT v Benešově.

Celkem bylo vybráno 6 tras pro pěší a 3 trasy pro cyklisty. Na těchto trasách se, za opravdu krásného počasí, zůčastnily

následující počty turistů:,

trasa 7 km ........ 259

trasa 15 km ........ 238

trasa 18 km .........129

trasa 25 km ........ 47

trasa 35 km .......... 37

trasa 50 km .......... 21

celkem pěších turistů 731.

Na trasách pro cyklisty se zúčastnily tyto počty účastníků:

trasa 22 km.......... 29

trasa 40 km …....... 16

trasa 80 km …........ 8

celkem cykloúčastníků 42.

Celkem se na všech trasách zúčstnilo 783 turistů.

Výbor KČT, odbor Benešov.

.................................................................................................................................................

Infotmace o IN kartě a slevách ČD pro členy klubu českých turistů.

Slevy ČD pro KČT 2014

tisk stránky