Skočit na obsah

Klub českých turistů Benešov

Zajímavé odkazy

Město Benešov Posázaví

O klubu

Klub českých turistů (KČT), největší český turistický spolek, byl založen v r. 1888 skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Postupně byly zakládány jednotlivé členské odbory.

Benešovský odbor KČT byl založen v úterý 20.května 1919 hrstkou 18 místních občanů. Jako samostatný působil až do r. 1948, kdy byl tehdejším nedemokratickým režimem včleněn do jednotného Sokola a v r. 1957 do jednotné tělovýchovné organizace - Československého svazu tělesné výchovy. V jeho rámci byl oddíl turistů v Benešově součástí místní tělovýchovné jednoty, jejíž název se v čase měnil. Po listopadu 1989 dne 7.4.1990 ustavující celostátní konference obnovila existenci samostatného KČT.Již první stanovy definovaly i současnou organizační strukturu klubu (ústředí - oblasti - odbory), kde každý z článků má právní subjektivitu. Stanovy se přihlásily k tradicím a odkazu původního KČT s využitím všeho pozitivního, čeho bylo v české turistice dosaženo v mezidobí let 1948 - 1990.

Nyní jsme součástí Středočeské oblasti KČT, která sdružuje odbory KČT z tohoto kraje. Počet členů našeho odboru se v posledních letech pohybuje okolo 115 osob.

Historie KČT Benešov je podrobně sepsána ve Zvláštním čísle Benešovského kalendáře, vydaného péčí Města Benešov, a to až do r. 1999, kdy jsme si připomínali 80 let od založení KČT v Benešově. Tuto brožurku lze objednat u činovníků (viz menu kontakt).

Naši cvičitelé a vedoucí turistiky připravují pro členy odboru, členy dalších odborů KČT i pro širokou veřejnost akce zaměřené především na pěší turistiku, částečně i na cykloturistiku.

Někteří z našich členů plní podmínky turistických odznaků (viz: www.klubturistu.cz nebo www.kct.cz).

Pořádáme turistické pochody Za povidlovým koláčem (na přelomu března a dubna) a Benešovské toulky (v září), startujeme benešovskou trasu pochodu Praha-Prčice (třetí sobota v květnu). Nově jsme připravili akci Sejdeme se na Chvojně (1.ledna), která je zařazena jako Memoriál Jaromíra Maška do seriálu pochodů Novoroční čtyřlístek, jejichž výtěžek jde na konto Svěluška Nadace českého rozhlasu. Každou sobotu v roce, kromě měsíců července a srpna, konáme sobotní vycházky. Pečujeme o vlastní chatu na Postupicku.

Naši členové tvoří jádro značkařů na Benešovsku - značíme pěší trasy KČT na Podblanicku. Tím spolupracujeme i na vydávání map KČT (zelená edice) v měřítku 1:50000.

Umožňujeme plnit podmínky městské trasy IVV Okolím Benešova na 11 km (celoročně, záznamník i razítko lze získat v recepci Hotelu Atlas v Benešově v Tyršově ulici). Připravujeme další podobné trasy.

Zveme vás srdečně do Benešova a jeho okolí (zámky Konopiště, Jemniště, Český Šternberk, Vrchotvy Janovice, zříceniny hradů Kožlí, Zbořený Kostelec, románské památky, naučné stezky, cyklotrasy, asi 800 km pěších značených tras, splutí řeky Sázava, apod.)

a těšíme se na setkání s vámi!

tisk stránky